Veřejná zakázka města

Název veřejné zakázky: ZŠ TGM Vimperk, 1.máje 268 - výměna střešní krytiny-I. etapa
Typ zakázky: Veřejné zakázky dle vnitřní směrnice č. 1/2014
Druh zakázky: Stavební práce
 
Zadavatel: Město Vimperk
IČO: 250 805
Kontaktní osoba: Alena Szabová
Spojení: 388 402 266
 
Místo plnění: Vimperk, 1. máje 268
 
Datum uveřejnění/oslovení:   07.01.2019
Způsob uveřejnění: přímá výzva X dodavatelům
 
Termin pro
podání nabídek:
15.01.2019
Předpokládaný termín realizace: 1.7.-30.9.2019
 
Vypracoval: Szabová Alena
 
Seznam účastníků:
1. STŘECHY - Záleský Josef, s.r.o. (IČO: 24282715)
Nabídková cena:  2 479 215,00 Kč vč. DPH
Zobrazit detail subjektu
 
Vybraný dodavatel: STŘECHY - Záleský Josef, s.r.o. (IČO: 24282715)
Výsledná cena: 2 479 215,00 Kč vč. DPH
 
Výběr schválil: Rada města Vimperk dne 11.2.2019
 
Výsledek uveřejněn: 18.02.2019