Veřejná zakázka města

Název veřejné zakázky: MěKS Vimperk - oprava fasády,zpevněné plochy a schodiště
Typ zakázky: Veřejné zakázky dle vnitřní směrnice č. 1/2014
Druh zakázky: Stavební práce
 
Zadavatel: Město Vimperk
IČO: 250 805
Kontaktní osoba: Alena Szabová
Spojení: 388402266
 
Místo plnění: Vimperk
 
Datum uveřejnění/oslovení:   06.05.2019
Způsob uveřejnění: přímá výzva X dodavatelům
 
Termin pro
podání nabídek:
05.06.2019 10:00
Předpokládaný termín realizace: 13.7.2020-11.9.2020
 
Vypracoval: Szabová Alena
 
Seznam účastníků:
1. Pavel Tisoň (IČO: 47211300)
Nabídková cena:  1.067.984,35 Kč vč. DPH
Zobrazit detail subjektu
2. PRIMA, akciová společnost (IČO: 47239743)
Nabídková cena:  1.667.111,00 Kč vč. DPH
Zobrazit detail subjektu
3. GSI INVEST,s.r.o. (IČO: 28260309)
Nabídková cena:  1.417.777,00 Kč vč. DPH
Zobrazit detail subjektu
 
Vybraný dodavatel: Pavel Tisoň (IČO: 47211300)
Výsledná cena: 1.067.984,35 Kč vč. DPH
 
Výběr schválil: Rada města Vimperk dne 10.6.2019
 
Výsledek uveřejněn: 11.07.2019