Veřejné zakázky


   Níže uvedené zakázky se řídí platnou vnitřní směrnicí č. 1/2011 - Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.  .

  

  20.03.2020  Vimperk, Křesánov - přepojení nového vodního zdroje K-2 a doplnění technologie do objektu ATS
 Lokalita: Vimperk Křesánov
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]
 
  10.03.2020  ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 - Úprava střešního pláště nad jídelnou a kuchyní
 Lokalita: Vimperk, 1. máje 268
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]
 
  25.02.2020  Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk, Smetanova 405
 Lokalita: Vimperk, Smetanova 405
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]