Veřejné zakázky


   Níže uvedené zakázky se řídí platnou vnitřní směrnicí č. 1/2011 - Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.  .

  

  16.10.2019  Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku, oprava hřbitovní zdi - stavební práce
 Lokalita: Vimperk
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]
 
  19.08.2019  Vimperk - rekonstrukce chodníku v ul. Pražská a parkoviště u polikliniky
 Lokalita: Vimperk
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]
 
  31.07.2019  Demolice objektu - obytný dům č.p. 150, ul. Pasovská, Vimperk
 Lokalita: Vimperk
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]
 
  17.07.2019  Vimperk, ulice Slunečná - ZTV
 Lokalita: Vimperk
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]
 
  09.07.2019  Vimperk, parkoviště v ul Podzámčí
 Lokalita: Vimperk ul. Podzámčí
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]
 
  15.05.2019  Vimperk - oprava komunikací a chodníků 2019 a 2020
 Lokalita: Vimperk
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]
 
  06.05.2019  MěKS Vimperk - oprava fasády,zpevněné plochy a schodiště
 Lokalita: Vimperk
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]
 
  12.03.2019  Vimperk - výměna skluzavek a úprava dopadových ploch
 Lokalita: Vimperk
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]
 
  07.01.2019  ZŠ TGM Vimperk, 1.máje 268 - výměna střešní krytiny-I. etapa
 Lokalita: Vimperk, 1. máje 268
 Zadavatel: Město Vimperk [250 805]