Veřejné zakázky


   Níže uvedené zakázky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, jehož plné znění je možné získat na Portálu veřejné správy nebo ke stažení ve formátu pdf ve Sbírce zákonů.

  

nic

Nejsou k dispozici žádná data!